Babes-Bolyai Tudományegyetem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar, Kolozsvár

Tanszékünk több évtizedre visszanyúlóan tart fenn kapcsolatot a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kara geográfusaival, a ma ott működő Magyar Földrajzi Intézettel. Munkatársaink közül többen is részt vettek a kolozsvári földrajz szakos hallgatók megújult magyar nyelvű képzésében vendégoktatóként. Az elsők közt említhetjük Szegedi Nándor kedves kollégánkat, aki nagyszerű regionális földrajzi előadásaival megalapozta a hírünket. Nemes Nagy József – többek közt – regionális tudományi és módszertani kurzusai elismeréseként HC Professzor címet kapott az egyetemen. Azóta szinte a tanszék minden oktatója tanított már Kolozsváron. Az utóbbi években egyre több kolozsvári diákot, fiatal kollégát fogadunk Budapesten is, akik ösztöndíjjal érkeznek hozzánk. A kar jeles ifjú professzora, Benedek József, aki ennek az oktatási kooperáció motorja volt, ma már az MTA külső tagjaként a hazai tudományosságnak is ismert szereplője. Egymás tudományos rendezvényei rendszeresen jelen vagyunk, több közös kutatási témában is kooperálunk.

A Kolozsvári Egyetem Földrajz Kara

Kolozsvár látképe