Bottlik Zsolt

Beosztás: tanszékvezető, egyetemi docens; Tud. fokozatok, címek: PhD fokozat, földtudományok (ELTE - 2001) Habilitáció (ELTE - 2012); Végzettség: földrajz orosz szakos ált. iskolai tanár (BGYTF – 1990) történelem tanár (ELTE TFK – 1995) földrajz szakos gimnáziumi tanár (ELTE TTK - 1995); Nyelvtudás: német, orosz; Kutatási terület: Társadalmi- és gazdasági folyamatok etnikai háttere Köztes-Európában

ELÉRHETŐSÉG

Szoba: Déli tömb 1.308
Telefon: +36 1 3722500/1743
E-mail: agria[kukac]gmx.net

ÖNÉLETRAJZ

magyar nyelvű önéletrajz letölthető ITT [nincs adat]
angol nyelvű önéletrajz letölthető ITT [nincs adat]

OKTATOTT TÁRGYAK

Európa regionális földrajza (előadás, szeminárium; BsC)
Európán kívüli világ regionális földrajza (előadás; MsC)
Etnikumok és vallások földrajza (előadás; BsC)
Etnikai földrajzi kutatások a Kárpát–Balkán régióban (speckoll)
Regionális különbségek a Balkán országaiban az ezredfordulón (speckoll)
Etnikai földrajzi térképezés és elemzés (szeminárium; MsC)
Regionális folyamatok a Balkánon (szeminárium; PhD)
Etnikai földrajzi kutatások módszertana (szeminárium; PhD)
Ms Access (gyakorlat; MsC)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista elérhető ITT
legfontosabb publikációk:

  • (2013): A lengyel etnikai törzsterület földrajzi vizsgálata, Földrajzi Közlemények 137. évf. 2. szám pp. 133-152.
  • (2010): Etnikai földrajzi kutatások a Kárpát-Balkán régióban Szám-Tér-Kép Budapest 208 p
  • (2010): Az etnikai térfolyamatok háttere Bosznia Hercegovinában; Földrajzi Közlemények 134. évf. 4. szám pp. 443-461.
  • (2008): A koszovói válság etnikai földrajzi vonatkozásai; Földrajzi Közlemények 132. évf. 3. szám pp. 291-306.
  • (2008): A regionális és etnikai különbségek összefüggései Bulgáriában az ezredfordulón; Területi Statisztika 11.(48.) évf. 3. pp. 334-344.
  • (2007): Az önálló Montenegró és a montenegrói öntudat földrajzi háttere; Földrajzi Értesítő LV. évf. 3–4. szám pp. 333-351.
  • (2007): Az etnikai különbségek háttere Macedóniában az átmenet éveiben; Földrajzi Közlemények CXXXI. (LV.) kötet. 4. szám pp. 407-418.
  • Kocsis Károly – Bottlik Zsolt – Tátrai Patrik (2006) Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002) – CD melléklettel MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest 197 p
  • (2005): A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátossága az elmúlt húsz évben; Pro Minoritate 2005 tél pp.45-57.
  • (2005): A szerb etnikai tér változása a mai Magyarországon; Kisebbségkutatás 2005 XIV évf. 2. szám pp. 222-228.