Heidelbergi Egyetem

Universität Heidelberg, Geographisches Institut Heidelberg

 

Az ELTE és a Heidelbergi Egyetem között 1983-ban létrejött partnerségi megállapodás nyomán a Regionális Földrajzi Tanszékről Probáld Ferenc 1984 őszén négy hónapot töltött Heidelbergben, ahol vendégdocensként előadásokat tartott és szemináriumot vezetett. Ezzel három évtizede tartó gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét, amelynek építésében német részről Peter Meusburger professzor szerzett kimagasló érdemeket. Az általa vezetett, a magyarországi piacgazdasági átmenet földrajzi hatásaival foglalkozó közös kutatásban tanszékünk több munkatársa vett részt.  A munka tudományos eredményeit 1995-ben „Vom Plan zum Markt”, 2001-ben „Transformations in Hungary” címmel németországi kiadóknál publikáltuk. A partnerségi kapcsolatok 20. évfordulóját 2003-ban újabb közös tanulmánykötet tette emlékezetessé. Ez Jakobi Ákos szerkesztésében „Frontiers of Geography” címmel jelent meg, és szerzői között tanszékünk szinte valamennyi fiatal oktatója is szerepelt.

Az utóbbi két évtizedben Peter Meusburger több ízben járt hazánkban és tartott előadásokat egyetemünkön, ill. tanszékünkön. Neki köszönhető, hogy fiatal oktatóink és doktoranduszaink közül néhányan évről-évre jelen lehettek a heidelbergi Földrajzi Intézetben nemzetközi hírű előadókkal megrendezett szimpóziumokon, amelyeknek középpontját az utóbbi időben a tudomány földrajzára irányuló interdiszciplináris kutatások képezik.

A Ruperto Carola alapításának 625. évfordulójára a Heidelbergi Egyetem történetét és térbeli kapcsolatait feldolgozó nagyszabású tudományatlasz jelent meg német és angol nyelven. Ebben Heidelbergnek a magyar művelődésre és tudományra gyakorolt hatását Meusburger és Probáld közös tanulmánya mutatta be. Peter Meusburgert 2010-ben az ELTE tiszteletbeli doktori és professzori címmel tüntette ki. Az ünnepi alkalomra az ELTE Eötvös Kiadó kétnyelvű kötetbe foglalta Meusburger „Magyar diákok a heidelbergi egyetemen. Hatótényezők és kölcsönhatások a külföldi egyetemjárás történetében” c tanulmányát. E könyv szerkesztését és fordítását Probáld Ferenc végezte, s témájából poszterkiállítás is készült, amelyet előbb Heidelbergben, majd 2013-ban egyetemünkön tártak a szélesebb közönség elé.

A tudományos együttműködés legfrissebb fejleménye, hogy tanszékünk fiatal oktatója, Gyuris Ferenc a Ruperto Carola ösztöndíjával két évet töltött Heidelbergben, s ott készítette el, majd védte meg 2012-ben „Magna cum laude” minősítésű doktori értekezését. A komoly tudományos eredményeket tartalmazó, multidiszciplináris jellegű művet a Springer 2013-ban „The Political Discourse of Spatial Disparities. Geographical Inequalities Between Science and Propaganda” címmel jelentette meg.

A Heidelbergi Egyetem főépülete

Heidelberg látképe

A Ludovika téri épületben Peter Meusburger, Probáld Ferenc és Sárfalvi Béla,

Peter Meusburger átveszi az ELTE tiszteletbeli doktori és professzori címet Mezey Barna rektortól 2010-ben