Oktatók

Beosztás: tanszékvezető, egyetemi docens; Tud. fokozatok, címek: PhD fokozat, földtudományok (ELTE - 2001) Habilitáció (ELTE - 2012); Végzettség: földrajz orosz szakos ált. iskolai tanár (BGYTF – 1990) történelem tanár (ELTE TFK – 1995) földrajz szakos gimnáziumi tanár (ELTE TTK - 1995); Nyelvtudás: német, orosz; Kutatási terület: Társadalmi- és gazdasági folyamatok etnikai háttere Köztes-Európában

Beosztás: adjunktus. Tudományos fokozat: PhD fokozat, földrajz (Heidelbergi Egyetem, 2012). Végzettség: geográfus (ELTE, 2008), angol földrajzi szakfordító (ELTE, 2007). Nyelvtudás: angol, német. Kutatási terület: területi egyenlőtlenségek, a szocializmus és posztszocializmus földrajza (Kína, Oroszország, Magyarország), a tudás földrajza, a földrajztudomány története.

Beosztás: egyetemi docens; Tud. fokozat, cím: 2008. Dr. Habil (habilitált doktor) ELTE 1998, Phd ELTE; Végzettség: 1996. Okl. Szociológus (ELTE) 1992. Okl. Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár (ELTE); Nyelvtudás: angol, német; Kutatási terület: Városföldraz

Beosztás: adjunktus; Tud. fokozat: PhD, földtudományok - társadalomföldrajz (ELTE, 2010); Végzettség: geográfus (terület-és településfejlesztő szakirány) (ELTE, 1999) geoinformatikus (NYME-GEO, 2006); Nyelvtudás: angol, német; Kutatási terület: regionális tudomány az információs társadalom földrajza térinformatika a társadalomföldrajzban regionális elemzési módszerek területi egyenlőtlenségek

Beosztás: adjunktus; Tud. fokozat: PhD fokozat, földtudomány - földrajz (SZTE, Szeged, 2008); Végzettség: földrajz-történelem szakos középiskolai tanár (JATE, Szeged, 1993) szociológus (ELTE, Budapest, 1997); Nyelvtudás: angol; Kutatási terület: Területi egyenlőtlenségek és változásaik Magyarországon. A hazai gazdaság és a társadalom strukturális viszonyainak területi különbségei a múltban és a jelenben. Adatok és modellek használatának lehetőségei és problémái a hazai területi kutatásokban. A területfejlesztés egyes elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon. Közlekedés-, történeti és településföldrajzi kérdések.

Beosztás: tanársegéd; Végzettség: geográfus (2002), terület és településfejlesztő szakirány (ELTE); Tud. fokozat: PhD, földtudományok - társadalomföldrajz (ELTE, 2010); Nyelvtudás: angol, német; Kutatási terület: Területi folyamatok Magyarországon

Végzettség: 1966-71, ELTE TTK matematika-földrajz szak; Tud. fokozatok: 1973, természettudományi doktor (ELTE) 1980, a földrajztudomány kandidátusa (PhD) 1998, az MTA doktora (regionális tudomány) 2000, habilitáció (ELTE); Beosztások: egyetemi tanár (2001-) az ELTE Földtudományi Doktori Iskola vezetője (2013-) A Regionális Földrajzi (Tudományi) Tanszék vezetője (1994-2013) ELTE TTK dékánhelyettese (2005-2009); Nyelvtudás: orosz, angol, német; Kutatási terület: Regionális tudomány. A regionális fejlődés nemzetközi és hazai folyamatai, törvényszerűségei, területi fejlettségi különbségek, regionális elemzési módszerek és modellek, társadalmi térelmélet.

Beosztás: professor emeritus; Végzettség: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, meteorológus (ELTE, 1964); Tud. fokozatok: DSc ny. egyetemi tanár; Nyelvtudás: német, angol, orosz; Kutatási terület: regionális társadalomföldrajz, a Föld országainak és nagytérségeinek regionális földrajza, városi környezeti problémák, a középiskolai földrajzoktatás, a földrajztudomány története

 

 

Beosztás: docens; Tudományos fokozat: PhD fokozat, földtudományok - társadalomföldrajz (ELTE), 2007 habilitáció (ELTE), 2012; Végzettség: geográfus (terület és településfejlesztő szakirány) és földrajztanár (ELTE), 1998; Nyelvtudás: angol középfok, német alapfok; Kutatási terület: A régió, a fejlettség és a térszerkezet elméleti, módszertani kérdései és területpolitikai jellemzői, az Európai Unió (és országai) regionális beosztási kérdései, a fejlettség regionális egyenlőtlenségei és ezek regionális politikai vonatkozásai, valamint Európa társadalom- és gazdaságföldrajza

Beosztás: adjunktus; Végzettség: geográfus – német nyelvi szakfordító (2000); Tud. fokozat: PhD fokozat, társadalomföldrajz (ELTE, 2008); Nyelvtudás: angol, német; Kutatási terület: közlekedésföldrajz, közlekedéstörténet, területi folyamatok Magyarországon