Óraadók

Munkahely: Pannon Egyetem MFTK Társadalomtudományi Intézet, Veszprém
Pozíció: adjunktus; társadalomkutató, lapszerkesztő
Tud. fokozatok, címek: PhD fokozat (társadalomföldrajz, ELTE, 2007) Végzettség: okl. közgazda (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Általános Közgazdasági Kara - ma Budapesti Corvinus Egyetem; 1980)
Kutatási terület: helyi politika, közigazgatási területbeosztás, önkormányzatok, politikai földrajz és területfejlesztés.

Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
Pozíció: tudományos segédmunkatárs
Végzettség: geográfus (2009), regionális elemző szakirány (ELTE)
Nyelvtudás: angol, német
Kutatási terület: a városi barnaövezetek rehabilitációja, kritikai térelmélet, poszt-szocialista tanulmányok

Munkahely: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Pozíció: tudományos munkatárs
Tud. fokozat: PhD (2012), földtudományok – társadalomföldrajz (ELTE)
Végzettség: geográfus (2007), regionális elemző szakirány (ELTE, Eötvös József Collegium)
Nyelvtudás: angol, német
Kutatási terület: a gazdaságföldrajz elméleti kérdései, gazdasági átalakulás a posztszocialista országokban (elsődlegesen városi térségekben), a munka földrajzai

Munkahely: KSH
Pozíció: tanácsos
Végzettség: geográfus (2008), regionális elemző szakirány (ELTE)
Nyelvtudás: angol, spanyol, latin
Kutatási terület: Európa területi folyamatai, Európa fejlettségi tagozódása, területi elemzési módszerek

Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék
Beosztás: adjunktus
Tud. fokozat: PhD fokozat – társadalomföldrajz (ELTE)
Végzettség: földrajz szakos tanár és geográfus (1999), terület és településfejlesztő szakirány (ELTE) Európa-szakértő posztgraduális képzés (2002) (BKÁE)
Nyelvtudás: angol, német
Kutatási terület: fejlesztéspolitika értékelése Dél-Abaúj falvaiban, Kárpát-medence határmenti együttműködései, európai városverseny, Latin-Amerika társadalomföldrajza

Munkahely: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Tud. fokozat: PhD fokozat – társadalomföldrajz (ELTE)

Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtár és Információs Központ, Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály
Beosztás: fiatal kutató
Végzettség: geográfus (2010), regionális elemző és hidrológus szakirány (ELTE)
Nyelvtudás: angol, francia
Kutatási terület: A térbeliség értelmezési lehetőségei társadalmi hálózatokon, társadalmi kapcsolathálózat elemzés