Probáld Ferenc

Beosztás: professor emeritus; Végzettség: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, meteorológus (ELTE, 1964); Tud. fokozatok: DSc ny. egyetemi tanár; Nyelvtudás: német, angol, orosz; Kutatási terület: regionális társadalomföldrajz, a Föld országainak és nagytérségeinek regionális földrajza, városi környezeti problémák, a középiskolai földrajzoktatás, a földrajztudomány története

 

 

ELÉRHETŐSÉG

Szoba: Déli tömb 1.309
Otthoni cím: 1111 Budapest, Budafoki út 41/b
Telefon: (061) 426 5179
E-mail: probald[kukac]caesar.elte.hu

ÖNÉLETRAJZ

Születési hely, idő: Budapest, 1941. április 5.
Szakmai pályafutás, munkahelyek:

 • ELTE TTK Általános Természeti Földrajzi Tanszék 1964-1967 (tanársegéd)
 • ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék: tanársegéd, adjunktus (1967-1977), docens (1977-2002) egy. tanár (1997-2004), tszv. (1990-1994)
 • Országos Meteorológiai Szolgálat: tudományos tanácsadó (másodállás, 1977-1978)

Hosszabb tanulmányutak:

 • Finnország (1968, 3 hónap)
 • USA (1972-1973, egy év, ACLS ösztöndíjjal: U. of Chicago, U. of Colorado, Boulder, UCLA Los Angeles)
 • Heidelberg (1984-1985, vendégdocens)

Rövidebb tanulmányutak:

 • Heidelberg (1992)
 • Freiburg (1994)
 • Groningen (1996)
 • London (1998)

OKTATOTT TÁRGYAK

A földrajztudomány elméleti kérdései (PhD kurzus, II. félév)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

Magyar Földrajzi Társaság: tiszteleti tag
Magyar Meteorológiai Társaság: tiszteleti tag
MTA Társadalomföldrajzi Bizottság: tag
Földrajzi Közlemények: szerk. biz. tag
Időjárás: szerk. biz. tag

ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

Steiner Lajos emlékérem
Udvarhelyi Károly emlékérem
Széchenyi Professzori Ösztöndíj,
Pro Universitate oklevél arany fokozat

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista elérhető ITT
legfontosabb publikációk:

 • Probáld F. (1974): Budapest városklímája. 127 p. Akadémiai Kiadó (Az Akad. Kiadó, valamint a Magyar Meteorológiai Társaság nívódíjával kitüntett mű.)
 • Probáld F. (1981): A levegőkörnyezet humánkomfortjának tervezése. In: Szepesi D. (szerk.): A levegőkörnyezet (levegőminőség és humánkomfort) tervezése, 155-197 p. Műszaki Kiadó, 1981.
 • Probáld F. (1979): Észak-Amerika. Képes Földrajz, 183 p. Móra Kiadó, Budapest.
 • Probáld F. (1981): Változik-e éghajlatunk? Gondolat Kiadó, 128 p.
 • Probáld F. (1999): A földrajz fejlődése a XX. század második felében. In: Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainkig (Szerk.: Perczel Gy.) 224-257. p. ELTE Eötvös Kiadó
 • Probáld F.(szerk.) (2002): Afrika és a Közel-Kelet földrajza, 2. átdolgozott kiadás, 395 p., ELTE Eötvös Kiadó, Bp.
 • Probáld F.(szerk.) (2004): Amerika regionális földrajza. (P. F. a fejezetek kb. 65%-ának szerzője). 359 p. Trefort Kiadó, Bp.
 • Probáld F.- Szabó P. (szerk.): (2007): Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. 539 p. (P. F. a fejezetek kb. felének szerzője). ELTE Eötvös Kiadó, Bp.
 • Horváth G. – Probáld F. – Szabó Pál (szerk.) (2008): Ázsia regionális földrajza. (P. F. az Ázsia társadalomföldrajza - bevezető áttekintés, Délnyugat-Ázsia országai, Kazahsztán, Fülöp-szigetek, Kína és A két Korea c. fejezetek szerzője). 618 p., ELTE Eötvös Kiadó, Bp.
 • Probáld F. – Ütőné Visi J. (2010): Földrajz 10. - Regionális földrajz, 232 p. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
 • -    Probáld Ferenc (1995): A regionális földrajz helye a geográfiában. Háttérvázlat. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Földrajz, regionális tudomány (tudományelméleti tanulmányok) 35-62. p.  Regionális Tudományi Tanulmányok 2., ELTE Regionális Földrajzi Tanszék letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2005): Környezettudomány és geográfia. In: Csorba P. (szerk.): Debreceni Földrajzi Disputa 19.-32. p. Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi  Tanszék. letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2005): Mendöl Tibor munkássága és szellemi öröksége. Földrajzi Közlemények CXXIX.,7.-14.p. letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2007): Társadalomföldrajz és regionális tudomány. Tér és Társadalom XXI, 21-33. p. letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2009): A megismerés útjai: művészet és tudomány szerepe a földrajzi tájfogalom történetében. In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 22.-32. p. Eszterházy Károly Főiskola, Eger letölthető innen [nincs adat]
 • Meusburger, P. – Probáld F. (2010): Magyar diákok a Heidelbergi Egyetemen – a kulturális kölcsönhatás történeti és földrajzi tényezői. Földrajzi Közlemények 134/1. 59.-74. p. letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2011): A gazdaság általános jellemzői. In: Kocsis K.- Schweitzer F. (szerk.): Magyarország térképekben, 139.-147. p. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Bp. letölthető innen [nincs adat]
 • Probáld F. (2012): Egy elfeledett geográfus lappangó műve: A magyar lét földrajza. Földrajzi Közlemények 136/4. pp. 453.-458. letölthető innen [nincs adat]