Kiss János Péter

Beosztás: adjunktus; Tud. fokozat: PhD fokozat, földtudomány - földrajz (SZTE, Szeged, 2008); Végzettség: földrajz-történelem szakos középiskolai tanár (JATE, Szeged, 1993) szociológus (ELTE, Budapest, 1997); Nyelvtudás: angol; Kutatási terület: Területi egyenlőtlenségek és változásaik Magyarországon. A hazai gazdaság és a társadalom strukturális viszonyainak területi különbségei a múltban és a jelenben. Adatok és modellek használatának lehetőségei és problémái a hazai területi kutatásokban. A területfejlesztés egyes elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon. Közlekedés-, történeti és településföldrajzi kérdések.

ELÉRHETŐSÉG

Szoba: Déli tömb 1.310
Telefon: +36 70 5092427;  +36 1 3722500/1742
E-mail: bacsnyir[kukac]gmail.com (nagyobb fájlok küldése esetén: bacsnyir[kukac]gmail.com)

ÖNÉLETRAJZ

OKTATOTT TÁRGYAK

Hazai területi adatbázisok GY (BSc)
Szociológiai adatfelvétel és adatfeldolgozás GY (BSc)
Térszervezési szintek Magyarországon GY (BSc)
Magyarország társadalmi–gazdasági földrajza EA (BSc)
A regionális tudomány elmélete GY (MSc)
Régiók Magyarországon GY (MSc)
Legújabbkori társadalomtörténet GY (MSc)
A társadalmi-gazdasági fejlődés sajátosságai Magyarországon 1990 után EA, GY (MSc)
Földrajzi összefüggés-elemzés GY (BSc)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

MTA IX. Osztály Regionális Tudományi Bizottság (tag)
Magyar Regionális Tudományi Társaság (tag)
Magyar Földrajzi Társaság (tag)

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista: ITT
legfontosabb publikációk:

  • (2013) A hazai egészségügyi szakellátások területi kérdései. In: Ember István – Pál Viktor – Tóth J (szerk.) Egészségföldrajz. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2013. pp. 393-426.
  • (2008) Aprófalvasodás és aprófalvaink sorsa történelmi metszetben. In: Váradi Monika Mária (szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008. pp. 29-65. (Terepmunkák; 5.)
  • (2007) Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. (Társszerző: Németh Nándor.) Területi Statisztika 10: (47) 1. sz. pp. 20-45. Teljes dokumentum
  • (2001) Industrial mass production and regional differentiation in Hungary. European Urban and Regional Studies 8. 4. sz. pp. 321-328. Teljes dokumentum
  • (1999) Megyék, régiók és központjaik - modellek tükrében. (Társszerző: Bajmócy Péter). Tér és Társadalom 13. 1-2. sz. pp. 31-51. Teljes dokumentum
  • (1998) Az ágazati gazdaságszerkezet szerepe a regionális differenciálódásban Magyarországon. Tér és Társadalom 12. 1-2. sz. pp. 138-162. Teljes dokumentum