Nemes-Nagy József

Végzettség: 1966-71, ELTE TTK matematika-földrajz szak; Tud. fokozatok: 1973, természettudományi doktor (ELTE) 1980, a földrajztudomány kandidátusa (PhD) 1998, az MTA doktora (regionális tudomány) 2000, habilitáció (ELTE); Beosztások: egyetemi tanár (2001-) az ELTE Földtudományi Doktori Iskola vezetője (2013-) A Regionális Földrajzi (Tudományi) Tanszék vezetője (1994-2013) ELTE TTK dékánhelyettese (2005-2009); Nyelvtudás: orosz, angol, német; Kutatási terület: Regionális tudomány. A regionális fejlődés nemzetközi és hazai folyamatai, törvényszerűségei, területi fejlettségi különbségek, regionális elemzési módszerek és modellek, társadalmi térelmélet.

ELÉRHETŐSÉG

Szoba: ELTE TTK Déli tömb, 1-307
Telefon: +36 1 3722500/1740
E-mail: nemesnagy[kukac]t-online.hu

OKTATOTT TÁRGYAK

Graduális képzés:

Területfejlesztés II. (előadás) – Földrajz BSC
A globalizáció térségi hatásai (szeminárium) – Földrajz BSC
A regionális tudomány elmélete (előadás) – Geográfus MSC
Komplex regionális elemzés (szeminárium) – Geográfus MSC
Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek (előadás+szeminárium) – Geográfus MSC

Doktori képzés:

Regionális elemzési módszerek I. (doktori kurzus)
Regionális elemzési módszerek II. (doktori kurzus)
Társadalmi térelmélet (doktori kurzus)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

2002-    Magyar Regionális Tudományi Társaság, alapító tag, alelnök (2011-)
1986-    MTA Regionális Tudományos Bizottság, alapító tag, alelnök (2012-)

ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

1994, Pro Regio Díj
2007, a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem HC Professzora
2010, Pro Universitate Arany fokozat (ELTE)
2011, Mestertanár Aranyérem (OTDT)

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista elérhető ITT
Legtöbbet hivatkozott munkái:

  • 2009: Terek, helyek, régiók: A regionális tudomány alapjai, Budapest: Akadémiai Kiadó, 350 p., (Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár)
  • 2005: Regionális elemzési módszerek (szerkesztő és társszerző) Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 284 p., (Regionális Tudományi Tanulmányok; 11.)
  • 2003: A regionális tudomány dualitása és paradigmái - hazai tükörben, TÉR ÉS TÁRSADALOM, 17: (1) pp. 1-17.
  • 2001: A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői, STATISZTIKAI SZEMLE 10-11: pp. 862-884. (Társszerző: Jakobi Ákos, Németh Nándor)
  • 1998:A tér a társadalomkutatásban, Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 261 p. (Ember-Település-Régió)
  • 1998: Vesztesek - nyertesek - stagnálók. (A társadalmi-gazdasági változások regionális dimenziói), TÁRSADALMI SZEMLE 53: (8-9) pp. 5-18.
  • 1997: Régiók, regionalizmus, EDUCATIO (ISSN: 1216-3384) 6: (3) pp. 407-423.
  • 1996: Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben, FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK , 120(44): (1) pp. 31-44.
  • 1995: Soprontól Nyíradonyig (városok a piacgazdasági átmenetben), COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 5: (8-9) pp. 15-22.
  • 1987: A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálata, Budapest: Akadémiai Kiadó, 218 p.