Szabó Pál

Beosztás: docens; Tudományos fokozat: PhD fokozat, földtudományok - társadalomföldrajz (ELTE), 2007 habilitáció (ELTE), 2012; Végzettség: geográfus (terület és településfejlesztő szakirány) és földrajztanár (ELTE), 1998; Nyelvtudás: angol középfok, német alapfok; Kutatási terület: A régió, a fejlettség és a térszerkezet elméleti, módszertani kérdései és területpolitikai jellemzői, az Európai Unió (és országai) regionális beosztási kérdései, a fejlettség regionális egyenlőtlenségei és ezek regionális politikai vonatkozásai, valamint Európa társadalom- és gazdaságföldrajza

ELÉRHETŐSÉG

Szoba: Déli tömb 1.412.
Telefon: +36 1 3722500/1746
E-mail: szpkact[kukac]caesar.elte.hu

ÖNÉLETRAJZ

magyar nyelvű önéletrajz letölthető ITT
angol nyelvű önéletrajz letölthető ITT [nincs adat]

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Földrajzi helyismeret GY (BSc)
 • Matematika a földrajzban GY (BSc)
 • Az Európai Unió EA (BSc)
 • Európa regionális társadalomföldrajza I-II. EA, GY (BSc, MSc)
 • Az Európán kívüli országok társadalomföldrajza I-II. EA (MSc)
 • Európai regionális politikák EA (BSc)
 • Régiókutatási módszerek GY (BSc)
 • Térségkutatás-térségfejlesztés GY (BSc)
 • Térszerkezeti modellek GY (MSc)
 • Szakirányi szakmai gyakorlat - regionális elemző (MSc)
 • Theoretical and Practical Issues of the Spatial Structure GY (BSc, MSc - ERASMUS)
 • Regionális folyamatok Európában GY (doktori óra)
 • Térszerkezeti jellemzők GY (doktori óra)
 • Földrajz BSc államvizsga bizottsági tag

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja
 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Regionális Tudományi Bizottságának tagja
 • ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, intézeti tanácstag
 • ELTE TTK Földrajz Alumni szervezője
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja, alelnöke, a közép-magyarországi tagozat vezetője
 • Magyar Földrajzi Társaság tagja

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista elérhető ITT 
legfontosabb publikációk:

 • Fekete Attila.-Kulmann Ádám-Nemes Nagy József.-Szabó Pál (2000) A területi fejlődés „állami” és „piaci” útjai az 1990-es években. Területi Statisztika 3. (40.) évf. 3. sz. pp. 203-220.
 • Nemes Nagy József-Szabó Pál (2001) Regionális folyamatok, regionális fejlődés. in: Beluszky P.-Kovács Z.-Olessák D. szerk. „A terület- és településfejlesztés kézikönyve” CEBA Kiadó, Budapest. pp. 55-66.
 • Szabó Pál (2002) Észak, Dél, Harmadik Olaszország és társaik – makroregionális tagozódás Olaszországban. Regionális és Kvantitatív Analízisek (RÉKA) 1. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest. pp. 39-76.
 • Szabó Pál (2005) Régió: „meghatározott területi egység” in: Régiók távolról és közelről. Regionális tudományi tanulmányok 12. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest.  pp. 7-61.
 • Szabó Pál (2005) A NUTS rendszer ki- és átalakulása. Comitatus XV. évf. 8-9. sz. pp. 7-14.
 • Probáld Ferenc-Szabó Pál (2005) Európa térszerkezetének modelljei. in: Dövényi Z.-Schweitzer F. (szerk.) A földrajz dimenziói. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. pp. 159-170.
 • Probáld Ferenc–Szabó Pál (szerk.) (2007) Európa regionális földrajza. Társadalomföldrajz. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 539p.
 • Horváth Gergely–Probáld Ferenc–Szabó Pál (szerk.) (2008) Ázsia regionális földrajza. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.  618p.
 • Szabó Pál (2008) A térszerkezet fogalma, értelmezése. Tér és Társadalom XXII. évf. 4. sz. pp. 63-80.
 • Szabó Pál (2008) A gazdasági fejlettség egyenlőtlensége az Európai Unió különböző területi szintjein. Területi Statisztika 11.(48.) évf. 6. sz. pp. 687-699.
 • Szabó Pál (2009) Európa térszerkezete különböző szemléletek tükrében. Földrajzi Közlemények 133. évf. 2. sz. pp. 121-134.
 • Czirfusz, Márton–Szabó, Pál (2010) The Nearest-Neighbour Analysis and its Application. in: László Kulcsár–László J. Kulcsár (ed.): Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case. Hungarian Central Statistical Office, Budapest. pp. 167-177.
 • Sütő, Attila-Salamin, Géza-Szabó, Pál (2010) Issues of Territoriality and Territorial Cohesion in the Revision of the TSP and the Territorial Agenda – a Sort of Connection betweeen Geography and Regional Policy. Forum Geographic, Year 9, No. 9/ 2010, pp.145-154.
 • Szabó Pál, Farkas Máté (2012) A fejlettség különböző felfogásai és mérései Európában és Magyarországon. Közép-Európai Közlemények. 5. évf. 1. sz. pp. 86-101.
 • Szabó Pál, Farkas Máté (2014) Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe. Tér és Társadalom  28. évf. 2. sz. pp. 67-86.
 • Szabó Pál (2015) Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig. Budapest:  ELTE Eötvös Kiadó, 275 p.