Jeney László

Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék
Beosztás: adjunktus
Tud. fokozat: PhD fokozat – társadalomföldrajz (ELTE)
Végzettség: földrajz szakos tanár és geográfus (1999), terület és településfejlesztő szakirány (ELTE) Európa-szakértő posztgraduális képzés (2002) (BKÁE)
Nyelvtudás: angol, német
Kutatási terület: fejlesztéspolitika értékelése Dél-Abaúj falvaiban, Kárpát-medence határmenti együttműködései, európai városverseny, Latin-Amerika társadalomföldrajza

ELÉRHETŐSÉG

E-mail: jeney[kukac]caesar.elte.hu
Honlap: http://jeney.web.elte.hu

ÖNÉLETRAJZ

magyar nyelvű önéletrajz letölthető ITT
angol nyelvű önéletrajz letölthető ITT

OKTATOTT TÁRGYAK

Európa városi terei, GY (MSc)
Közép-Amerika – Az Európán kívüli országok társadalomföldrajza, EA (MSc)

RÉSZVÉTEL DOKTORI ELJÁRÁSBAN

Doktori szigorlat bizottsági tag:

 • Molnár Gábor – Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2009)

Doktori védési bizottsági tag:

 • Kulcsár Gábor – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2009)
 • Kassai Zsuzsanna – Szent István Egyetem, Gödöllő (2012)
 • Budaházy György – Széchenyi István Egyetem, Győr (2013)

FONTOSABB KUTATÁSI PROJEKTEK

 • EU Phare-ACE project P98-1117: European integration, regional specialisation and location of industrial activity in accession countries (2000–2002)
 • EU LIFE03ENV/H/000273 project: „Balaton Projekt” – integrált döntés támogató rendszer megvalósítása a fenntartható turizmus elérése érdekében a Balatoni régióban (2003–2005)
 • OTKA kutatás T. 101025.: „Synergies” – Realized and missed synergies in development policies. Effects of EU and domestic development aid in territorial framework (2011–2014)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

Magyar Földrajzi Társaság (tag)

NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK

Ösztöndíjas vendégoktató: Department of Geography, Loughborough University, Egyesült Királyság a CVS (Corvinus Visitor Scholar) Program keretében (2010)

SZAKMAI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

Nemzetközi tudományos konferencián bemutatott tanulmányért 3. helyezés díja, CERS (Central European Conference in Regional Studies), Kassa (2009)

PUBLIKÁCIÓK

teljes publikációs lista elérhető ITT
legfontosabb publikációk:

 • (2003) Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. (Társszerző: Rédei Mária – Jakobi Ákos) Tér és Társadalom, 4. pp. 87–108.
 • (2004) Mexikó. In: Probáld F. (szerk.): Amerika regionális földrajza. Trefort Kiadó, Budapest. pp. 179–201. ISBN 963–446–297–9
 • (2007) Dualitások az Európai Unió nagyvároshálózatának fejlettségében az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 4. pp. 155–178.
 • (2010 Растущее значение метрополитенских регионов в неравенствах экономического развития глобализующихся европейских постсоциалистических стран. In.: Новик , А. Н. (ред.): Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации. III Международной научно-практической конференции. Российский университет дружбы народов, Издательство, Moszkva, pp. 337–348. ISBN 978–5–209–03895–5)
 • (2010) The Role of Locational Similarity in Inequalities of Economic Growth Among Cities of European Union. In: Kulcsár, L. – Kulcsár, J. L. – Marosi, L. (eds.): Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case. Hungarian Central Statistical Office, Budapest, Budapest. pp. 40–53. ISBN 978–963–235–293–0
 • (2013) Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. In: Jeney László – Kulcsár Dezső – Tózsa István (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. Gazdaságföldrajz és Jövőkut. Tanszék – NGM, Budapest. pp. 329–363. ISBN 978–963–503–526–7