Diplomamunka - követelmények (MSC)

ELTE Geográfus mesterszak
Diplomamunka követelmények a Regionális Tudományi Tanszéken

A diplomamunka tartalmi követelményei:

 • önálló kutatómunka eredményeit tartalmazó, magyar nyelvű dolgozat
 • Bevezetésben a kutatási célok (ha indokolt, hipotézisek) világos megfogalmazásam, az információs bázis és módszertan bemutatása
 • a szakirodalmi előzmények feltárása és érdemi értékelése
 • az elemzési eszközök szakmailag korrekt használata
 • logikus, áttekinthető szerkezet, rövid összegző zárófejezet
 • tudományos publikációkban szokásos stílus, a magyar nyelv szabályainak betartása
 • hivatkozás nélküli bármilyen információ átvétel a dolgozat elutasításával jár

A diplomamunka javasolt formai elemei:

 • A javasolt terjedelem minimum 70 oldal. Háttéranyagok Függelékbe, Mellékletbe szerkeszthetők.
 • Kötelező: Belső címlap: egyetem, kar, tanszék feltüntetése, szerző (szak, szakirány), a dolgozat címe, témavezető, dátum (év)
 • Kötelező: Tartalomjegyzék (a dolgozat elején vagy végén)
 • Kötelező: Hivatkozásjegyzék, irodalom (a dolgozat végén), a hazai tudományos publikációkban elfogadott formában (szerző neve, megjelenés éve, cím, kiadó, folyóirat évfolyama, száma) Ebben csak a dolgozatban ténylegesen hivatkozott munkák szerepeltetendők, de azok mind.  Az internetes források a visszakeresést lehetővé tevő módon ugyancsak feltüntetendők a jegyzékben (ezen belül elkülöníthetők). A szövegközi hivatkozások a hazai szakirodalomból ismert formát kövessék. Forrásmegjelölés az ábrák, táblázatok esetén is kötelező (a teljes átvétel esetén a pontos eredeti forráshely – oldalszámmal – megjelölésével, átvett adatokból önálló szerkesztett ábrán az adatforrás feltüntetésével). Lábjegyzetek – korlátozott számban - használhatók, végjegyzet kerülendő.
 • Esztétikus külalak, oldaltükör (12-es betűnagyság, normál margó, másfeles sortávolság, egy oldalas nyomtatás)..
 • Fejezetekre, alfejezetre tagolás jelölése számozással, alszámokkal (max. 3 decimális szintig, tehát pl. 3., 3.1., 3.2. 3.2.1., 3.2.2….). Néhány soros alfejezetek kerülendők.
 • Jól értelmezhető magyar nyelvű ábrák címmel, jelmagyarázattal. A táblázatok, ábrák – a Mellékletben, Függelékben is - egyértelműen számozandók (pl: 1. ábra, 2.  ábra,… 1. táblázat, 2. táblázat illetve M1. , M2. vagy F1., F2. ábra, táblázat) Fotók, térképek, ábrák a szöveg közben (a legfontosabbak) és a Mellékletben (alapinformációkat, részkérdéseket illusztrálók) egyaránt elhelyezhetők. Ugyanitt szerepelhetnek a nagyobb kérdőív-minták, interjú  kérdések stb.
 • Benyújtás: 2 nyomtatott, bekötött (ajánlott szín: fekete) példányban és elektronikus adathordozón (a bekötött példányba hátul tasakban beragasztott CD, DVD). A bekötött változat külső borítóján csak a „Diplomamunka” megnevezés, a szerző neve és az évszám szerepeljen. A dolgozatba beköttendő a saját munkát tanúsító Nyilatkozat.

A dolgozat minősítésekor elsődleges a tartami követelmények teljesítése. A formában a fenti szempontok keretein belül egyéni megoldások is lehetségesek, a témavezető jóváhagyásával. Minden további kérdésre ugyancsak a témavezetők adnak választ.

2011.03.29
Nemes Nagy József
egyetemi tanár,
szakfelelős, tanszékvezető