Szakdolgozatok - aktuális témakiírás (BSC)

Szakdolgozat témák - Földrajz BSc

2018/2019

Bottlik Zsolt

1. A Balti országok regionális földrajzi sajátosságai

2. Egy tetszőleges térség etnikai földrajzi vizsgálata Köztes-Európában vagy a posztszovjet térségben

3. Etnikai földrajzi vizsgálatok a hazai kisebbségek körében

Gyuris Ferenc

1. Pénz a nyomorgóktól? A szegény országokból külföldre befektetett FDI globális földrajza

2. A tengeri kalózkodás földrajza

3. Propaganda a földrajzi közoktatásban. (Tankönyvek és/vagy oktatási segédanyagok történeti elemzése.)

Izsák Éva

1. Terület- és településtervezés hibái és következményei Magyarországon az államszocializmus utolsó évtizedében és a rendszerváltás óta

2. Terek és társadalom. Városföldrajzi kutatások Budapesten és/vagy környékén

3. Térhasználat változásai Budapesten

4. Hibrid urbanizáció és/vagy liminált (átmeneti) terek

5. Geopolitikai/politikai földrajzi kérdések

Jakobi Ákos

1. Területi statisztikai téma (egyeztetés alapján)

2. Információs társadalmi rangsorok és pozíciók

3. A "Tour"-jellegű körversenyek geográfiája

Kiss János Péter

1. A turizmus/szálláshely-szolgáltatás/vendéglátás valamely szegmensének (pl. gyorséttermek, ételházhozszállítók, pizzafutárok, magánszálláshelyek, külföldi turisták) területi sajátosságai Magyarországon

2. Egy hazai iparág fejlődésének területi-társadalmi szempontú elemzése a XIX. század közepétől napjainkig

3. A hazai települések valamely csoportjának (pl. kisvárosok; középfalvak; külterületi lakott helyek; egykori állami gazdasági központok; volt bányászfalvak) fejlődése–átalakulása 1990-től napjainkig (összehasonlító elemzés)

4. A 2011-es népszámlálás valamely kevésbé ismert adatköre (pl. a testi fogyatékossággal rendelkezők; a főbb foglalkozási csoportok, a külterületi lakott helyek stb.) területi különbségeinek elemzése

5. Magyar tájak – magyar geográfusok: preferált és mellőzött térségek a hazai geográfiai szakirodalomban

Nemes Nagy József

1. Iskolavárosaink egykor és ma

2. UNESCO világörökségi helyek a világban

3. A nem megyeszékhely megyei jogú városok összehasonlító bemutatása

Szabó Pál

1. Egy ország regionális fejlettségbeli különbségeinek elemzése

2. Egy régiótípus jellemzői és szerepe az EU regionális politikájában

3. Egy gazdasági ágazat európai jellemzői

4. Gazdasági profilt váltó térségek Európában

Szalkai Gábor

1. A hazai közúti célforgalmi forgalomszámlálások bemutatása

2. A HungaryCard célpontok változásának földrajza

3. Erdély turizmusföldrajza

Kőszegi Margit (tud. munkatárs)

1. Orosz kisebbségek az európai posztszovjet térségben

2. Oroszország és a kisebbségek

3. Kis népek és érdekszférák találkozása

Barta Géza (doktorandusz)

1. Regionális nyelvek és az etnikai identitás összefüggései egy tetszőlegesen választott köztes-európai vagy posztszovjet régióban

2. A regionális identitás etnikai mozgatórugói egy tetszőlegesen választott köztes-európai vagy posztszovjet régióban

3. Lokális és transznacionális etnikai identitások egy tetszőlegesen választott köztes-európai vagy posztszovjet régióban

Illés Tamás (doktorandusz, tanársegéd)

1. Nemzeti és lokális identitások a posztszovjet térségben

2. Rendszerváltást követő vallási reneszánszok az európai posztszocialista országokban