Szakdolgozatok - aktuális témakiírás (MSC, osztatlan képzés)

Szakdolgozat témák - Geográfus, Földrajztanár MSc

2018/2019

Bottlik Zsolt

1. Az etnicitás kérdése a posztszovjet térségben (Ukrajna, Belarusz, Moldova, Kaukázus és Közép Ázsia)

2. Az etnikai szegrágáció és térhasználat kérdése a köztes-európai és/vagy posztszovjet városokban

Gyuris Ferenc

1. A közművek privatizációjának és deprivatizációjának földrajza Magyarországon

2. Európai országok katonai támaszpontjainak globális földrajza

3. A nehézipar egykori nemzetközi fellegvárai a posztfordista gazdaságban – gondok és kiutak (?)

Izsák Éva

1. Terület- és településtervezés hibái és következményei Magyarországon az államszocializmus utolsó évtizedében és a rendszerváltás óta

2. Terek és társadalom. Városföldrajzi kutatások Budapesten és/vagy környékén

3. Térhasználat változásai Budapesten

4. Hibrid urbanizáció és/vagy liminált (átmeneti) terek

5. Geopolitikai/politikai földrajzi kérdések

Jakobi Ákos

1. Egy társadalomföldrajzi téma/probléma feldolgozása térinformatikai módszerekkel

2. Egy területi elemzési módszer kritikai értékelése (pl. klaszteranalízis)

3. Speciális területi/települési információs rendszerek (a területi adatok szokatlan alkalmazási lehetőségei)

4. Távol-keleti országok az információs társadalomban (Japán, Korea, „kistigrisek” stb.)

5. Földrajzi elemzések Big Data jellegű adatokon

Kiss János Péter

1. Egy megye iparának átalakulása 1985-2016 (archív adatok, illetve saját adatgyűjtés alapján).

2. A 2011-es népszámlálás „érzékeny” kérdéseire nem válaszolók társadalmi–területi sajátosságainak elemzése, becslése

3. Valamely régió (megye, kisebb térség) helye a hazai területi egyenlőtlenségrendszerben (hosszabb időtávot átfogó elemzés)

4. A munkahelyek koncentrációjának változásai Magyarországon az 1990-es, 2001-es és 2011-es népszámlálások adatainak elemzése alapján

5. A szociális rendszer valamely szegmensének (pl. nyugdíjasok, nyugdíjak, bölcsődei szolgáltatások, szociális otthonok) területi sajátosságai Magyarországon a TEIR adatai alapján

Nemes Nagy József

1. Tetszőleges regionális tudományi téma kidolgozása (egyeztetéssel)

Szabó Pál

1. Egy európai ország regionális fejlettségbeli különbségeinek elemzése, regionális politikájának jellemzése

2. Térségtipizálások módszerei vagy térfelosztási technikák jellemzői a világ és Európa országaiban

3. A területi koncentrálódás jellemzői különböző földrajzi léptékekben

Szalkai Gábor

1. Történelmi emlékhelyek turisztikai jellemzői a Kárpát-medencében

2. A településhálózat és a vasúti közlekedés összefüggései

3. A geográfus MSc képzés jellemzői az ELTE-n vagy tágabb összehasonlításban

4. A hazai turisztikai-földrajzi szakirodalom tartalomelemzése a reformkortól napjainkig

5. A közúti forgalom változásának társadalmi-gazdasági háttere lakóhelyed környékén

6. Szórványtelepülések összehasonlítása Magyarországon és a Kárpátok/Alpok térségében

Kőszegi Margit (tudományos munkatárs)

1. Nacionalizmuselméletek az etnikai kutatásokban

2. Identitáskonstrukciók Európa keleti felén

Barta Géza (doktorandusz)

1. Államhatárokkal elválasztott etnikai régiók összehasonlító, etnikai földrajzi elemzése Köztes-Európában vagy a posztszovjet térségben

2. Az Európai Unió regionális mozgalmainak összehasonlító elemzése etnikai földrajzi szempontból

3. A természet kulturalizációjának etnikai dimenziói

Illés Tamás (doktorandusz, tanársegéd)

1. Nemzeti és lokális identitások a posztszovjet térségben

2. Rendszerváltást követő vallási reneszánszok az európai posztszocialista országokban

3. A globalizáció politikai földrajzi dimenziói (inkább MSc-re)