OTDK 2019

OTDK 2019

Kiválóan szerepeltek hallgatóink az ápr. 24-25-én, Egerben megrendezett OTDK-n: a hat társadalomföldrajzi szekcióból négyben ELTE-s geográfusok szerezték meg az első helyezést, de a többiek közül is csaknem mindenkit díjaztak.
Itt most csak azon hallgatók eredményeit soroljuk fel, akiknek munkáját a Regionális Tudományi Tanszék oktatói segítették témavezetőként.
Történeti és politikai földrajzi szekció I. díj: Ujvári Márton (BSc II. év, témavezető Gyuris Ferenc): A tengeri kalózkodás globális történeti földrajza 1500-tól napjainkig
Népességföldrajzi szekció I. díj: Simon Réka (MSc I. év, témavezető Kiss János Péter): A közoktatási intézmény-ellátottság és a tanulók ingázásának jellemzői Magyarországon 2000-2016
Gazdaságföldrajzi szekció III. díj: Uhljár Péter (MSc II. év, témavezető Szabó Pál)
Gazdaságföldrajzi szekció különdíj: Kovács Bence (BSC III. év, témavezető Gyuris Ferenc): Az ágazati szerkezet és a gazdasági fejlettség kapcsolata az Európai Unió tagországaiban
Népességföldrajzi szekció, a zsüri dicsérete: Szuhányi Réka (okleveles geográfus MSc, rész-témavezető Jakobi Ákos): Minas Tirith - A gyermeknevelés költségeinek lehetséges hatása a népesedési trendekre
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!