TÁRSADALOMFÖLDRAJZI TDK 2019 ősz

Kiss János Péter | 2019.09.13.
TÁRSADALOMFÖLDRAJZI TDK 2019 ősz

A 2019/20-as tanévben újra lehet (oktatói témavezetéssel) tudományos diákköri kutatómunkát végezni és dolgozatot írni, bemutatni – röviden: TDK-zni.

A lehetőség BSC-sek és MSC-sek, geográfusok és tanár szakosok számára egyaránt adott, évfolyamtól függetlenül!!! Nemcsak a „kiválók” jöhetnek, bárki jelentkezhet, és itt minden induló csak nyerhet...! 

A dolgozat elkészítésének határideje 2019. november vége, prezentálásuk pedig valamikor december elején lesz.

Miért érdemes TDK-zni?

Egyrészt a TDK jó gyakorlási lehetőség, próba a (majdani) szakdolgozathoz/diplomamunkához, illetve elemzői vagy területfejlesztői feladatokhoz. Adott esetben tovább is fejleszthető szakdolgozattá/diploma-munkává, ill. egy esetleges PhD-felvételin pluszpontok járnak érte. Sőt, a TDK-dolgozat a korábban elkészült, vagy a 2019/20-es tanév-ben elkészítendő BSc-szakdolgozattal akár azonos is lehet (MSC-diplomamunkával, teljes mértékben legalábbis, nem).

Másrészt a most készült dolgozatok indulhatnak a legközelebbi (XXXV.) Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), ami 2021 tavaszán lesz Szegeden.

Végül, de nem utolsó sorban: a TDK-részvétel ”jól mutat” az önéletrajzban. Növeli az esélyeidet az álláskeresés során nem csak a tudományos életben, hanem az állami intézményeknél és a vállalati szférában is, és előnyt jelenthet más pályázatoknál is.

Ha tehát érzed az erőt és a kedvet magadban a TDK-záshoz, akkor fordulj bármely oktatóhoz a TGF vagy az RTT tanszéken, és hajrá! (Ha kedved lenne, de konkrét ötleted még nincs, akkor is bízvást fordulhatsz bármelyikükhöz, tuti segítenek témát találni. Sőt, „külsős” témavezető is abszolút lehetséges.) Nem árt, ha már elkezdted a munkát, de
még most sincs késő a kezdéshez!

A TDK-dolgozatnak nem kell nagy terjedelmű „cuccnak” lennie. Elég egy legalább 30 oldalnyi (felső korlát nincs, de száz oldalon felüli se javallott), önálló empirikus és/vagy szakirodalmi kutatás eredményeit tartalmazó szakmai anyag, ami

 • kb. koherens egészet alkot
 • formailag „vállalható” (hivatkozások, irodalomjegyzék stb.)
 • előadható belőle egy 15 perces prezentáció decemberben.

Jelentkezés: legkésőbb 2019. szeptember 30-ig egy rövid emailben az email-címemen (bacsnyir@gmail.com), ezt követően minden további segítséget emailben meg fogok adni.

Kiss János Péter

adjunktus, társadalomföldrajz szakterületi TDK-koordinátor

„Kedvcsináló” TDK-témaötletek (ha még nincs témád)

Regionális Tudományi Tanszék

Bottlik Zsolt

 • Etnikai földrajzi kutatások a köztes-európai térségben (egy tetszőleges terület vagy csoport komplex etnikai földrajzi feldolgozása)
 • A regionális különbségek etnika háttere a köztes-európai térségben
 • Különböző etnikumok térhasználati sajátosságai a világban
 • A nemzetépítés/nemzettéválás néhány földrajzi aspektusa a köztes-európai térségben

Gyuris Ferenc

 • Az Európai Unióról/az USA-ról/Oroszországról/Kínáról felvázolt kép alakulása magyar földrajzi tananyagokban
 •  A közművek privatizációjának és deprivatizációjának földrajza Magyarországon (választott példán keresztül)
 • Innovatív gazdasági tevékenységek periférikus településeken (hazai esettanulmánnyal)
 •  Az Infopark magasan képzett munkavállalóinak földrajzi háttere
 • Az ázsiai boltok földrajza Magyarországon

Jakobi Ákos:

 • Optimális és nem optimális vállalati telephelyek: többtényezős területi vizsgálatok
 • A digitális város
 • E-Stonia: az információs társadalom Észtországban

Kiss János Péter:

 • Közlekedésföldrajzi elemzések Magyarországon (ezen belül tetszőleges téma)
 • Gazdasági típusú területi egyenlőtlenségek Magyarországon (tetszőleges)
 • Nyugdíjjárulék-fizetők és nyugdíjasok a hazai térben – avagy a foglalkoztatás, a jövedelmek és a szociális rendszer rejtett érdekességeinek elemzése „szűz” (nem közismert, soha senki által fel nem dolgozott) adatbázisok alapján
 • Nem lakásban lakók Magyarországon – a 2001-es és 2011-es népszámlálás települési adatai alapján
 • Egy „geohobby” térelemzése: a geocaching területi sajátosságai a világban vagy Magyarországon

Nemes Nagy József

 • Területi fejlettségi különbségek a világ országaiban - tények, tanulságok

Szabó Pál:

 • Egy európai ország regionális fejlettségi különbségeinek elemzése
 • A társadalom és a gazdaság területi koncentrálódása Japánban vagy Ausztráliában
 • Az Andok vagy Délkelet-Ázsia országai társadalmi-gazdasági fejlődésének összehasonlítása

Szalkai Gábor:

 • - A közlekedés tér-idő hatása
 • - Erdély turizmusföldrajza
 • - Szórványtelepülések az Alpokban és a Kárpátokban

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Berki Márton

 • -Egy választott budapesti barnamező-rehabilitációs beruházás vizsgálata
 • -A köztér-használat és a szimbolikus térfoglalás példái Budapesten
 • -Szubkultúrák és marginalizált csoportok térhasználata Budapesten
 • -A hazai szocialista újvárosok (ipari városok) jelenlegi városfejlődési trendjei

Győri Róbert

 • Az egykor uradalmi majorok, puszták helyzete napjainkban
 • A földrajztudomány története: tudomány - politika - tudománypolitika
 • Történeti földrajz: változó tájak, átalakuló társadalom, régi és új határok: a Kárpát-medence átformálódása a XIX-XX. században

Lendvai Timár Edit

 • Történeti földrajzi vizsgálatok a Magyar Földrajzi Múzeum anyagainak felhasználásával

Timár Judit

 • A "nyugati" és magyarországi feminista földrajz hasonlóságai és különbségei
 •  A szegénység tereinek kutatási megközelítései

Tolnai Gábor:

 • Eltűnt budapesti városrészek nyomában
 • A közösségi térképezés hasznosítása a települési tér vizsgálatában

De más témák, és más témavezetők is abszolút lehetségesek!!