Nemzetközi kapcsolatok

Babes-Bolyai Tudományegyetem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar, Kolozsvár

Tanszékünk több évtizedre visszanyúlóan tart fenn kapcsolatot a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kara geográfusaival, a ma ott működő Magyar Földrajzi Intézettel. Munkatársaink közül többen is részt vettek a kolozsvári földrajz szakos hallgatók megújult magyar nyelvű képzésében vendégoktatóként. Az elsők közt említhetjük Szegedi Nándor kedves kollégánkat, aki nagyszerű regionális földrajzi előadásaival megalapozta a hírünket. Nemes Nagy József – többek közt – regionális tudományi és módszertani kurzusai elismeréseként HC Professzor címet kapott az egyetemen. Azóta szinte a tanszék minden oktatója tanított már Kolozsváron.

Az utóbbi években egyre több kolozsvári diákot, fiatal kollégát fogadunk Budapesten is, akik ösztöndíjjal érkeznek hozzánk. A kar jeles ifjú professzora, Benedek József, aki ennek az oktatási kooperáció motorja volt, ma már az MTA külső tagjaként a hazai tudományosságnak is ismert szereplője. Egymás tudományos rendezvényei rendszeresen jelen vagyunk, több közös kutatási témában is kooperálunk.

Heidelbergi Egyetem

Universität Heidelberg, Geographisches Institut Heidelberg

Az ELTE és a Heidelbergi Egyetem között 1983-ban létrejött partnerségi megállapodás nyomán a Regionális Földrajzi Tanszékről Probáld Ferenc 1984 őszén négy hónapot töltött Heidelbergben, ahol vendégdocensként előadásokat tartott és szemináriumot vezetett. Ezzel három évtizede tartó gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét, amelynek építésében német részről Peter Meusburger professzor szerzett kimagasló érdemeket. Az általa vezetett, a magyarországi piacgazdasági átmenet földrajzi hatásaival foglalkozó közös kutatásban tanszékünk több munkatársa vett részt.  A munka tudományos eredményeit 1995-ben „Vom Plan zum Markt”, 2001-ben „Transformations in Hungary” címmel németországi kiadóknál publikáltuk. A partnerségi kapcsolatok 20. évfordulóját 2003-ban újabb közös tanulmánykötet tette emlékezetessé. Ez Jakobi Ákos szerkesztésében „Frontiers of Geography” címmel jelent meg, és szerzői között tanszékünk szinte valamennyi fiatal oktatója is szerepelt.

Az utóbbi két évtizedben Peter Meusburger több ízben járt hazánkban és tartott előadásokat egyetemünkön, ill. tanszékünkön. Neki köszönhető, hogy fiatal oktatóink és doktoranduszaink közül néhányan évről-évre jelen lehettek a heidelbergi Földrajzi Intézetben nemzetközi hírű előadókkal megrendezett szimpóziumokon, amelyeknek középpontját az utóbbi időben a tudomány földrajzára irányuló interdiszciplináris kutatások képezik.

A Ruperto Carola alapításának 625. évfordulójára a Heidelbergi Egyetem történetét és térbeli kapcsolatait feldolgozó nagyszabású tudományatlasz jelent meg német és angol nyelven. Ebben Heidelbergnek a magyar művelődésre és tudományra gyakorolt hatását Meusburger és Probáld közös tanulmánya mutatta be. Peter Meusburgert 2010-ben az ELTE tiszteletbeli doktori és professzori címmel tüntette ki. Az ünnepi alkalomra az ELTE Eötvös Kiadó kétnyelvű kötetbe foglalta Meusburger „Magyar diákok a heidelbergi egyetemen. Hatótényezők és kölcsönhatások a külföldi egyetemjárás történetében” c tanulmányát. E könyv szerkesztését és fordítását Probáld Ferenc végezte, s témájából poszterkiállítás is készült, amelyet előbb Heidelbergben, majd 2013-ban egyetemünkön tártak a szélesebb közönség elé.

A tudományos együttműködés legfrissebb fejleménye, hogy tanszékünk fiatal oktatója, Gyuris Ferenc a Ruperto Carola ösztöndíjával két évet töltött Heidelbergben, s ott készítette el, majd védte meg 2012-ben „Magna cum laude” minősítésű doktori értekezését. A komoly tudományos eredményeket tartalmazó, multidiszciplináris jellegű művet a Springer 2013-ban „The Political Discourse of Spatial Disparities. Geographical Inequalities Between Science and Propaganda” címmel jelentette meg.

Juarezi Egyetem

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Ciencias Administrativas, Mexikó

Tanszékünk 2010-ben vette fel az intézményi kapcsolatot a mexikói Ciudad Juárez egyetemének Közigazgatás-tudományi Tanszékével, valamint az ennek keretén belül működő Regionális Fejlesztési és Üzleti Versenyképességi kutatócsoporttal. A dinamikusan kibontakozó együttműködés keretében 2011-ben a partnerintézmény tudományos előadások és egyetemi szemináriumok megtartására kérte fel tanszékünk fiatal oktatóját, Gyuris Ferencet. Ezt követően tanszékünk fogadta a kooperációt a mexikói fél részéről irányító Francisco J. Llera professzort és munkatársát, akiknek a részvételével kétoldalú tudományos szeminárium megtartására került sor.

A szakmai együttműködés és a nemzetközi tudáscsere első eredményeiről a Tér és Társadalomban megjelent közös tanulmány adott számot, amely az USA-mexikói határ menti együttműködés tapasztalatait és ennek hazánk szempontjából releváns tanulságait mutatta be. A tanszékek közti kooperáció eredményeire épülve megindult az egyeztetés az UACJ és az ELTE közötti egyetemi szintű kapcsolat megteremtéséről is. Az együttműködés elsődleges célját jelenleg olyan tudományos fórumok kialakítása képezi, amelyek lehetőséget kínálnak a két fél aktuális tudományos eredményeinek közös közreadására, összevetésére.